اخبار
 انتشار: 17 آبان 1401
   مشاهده: 242

  رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری گفت

یکی از عوامل گره های ترافیکی در معابر شهری نبود ایستگاه های بارانداز در شهر پر ازدحام اهواز است.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری اهواز، محمد کروشاوی در تشریح این موضوع که نبود ایستگاه های تخلیه بار یا بارانداز در کنار مراکز تجاری و هسته های مرکزی شهر از جمله عوامل ساختاری و سازه ای مهم و مورد نیاز در حمل و نقل بار و کالای درون شهری اهواز است گفت: با توجه به توقف های غیر مجاز درسطح شهر و بارگیری توسط ناوگان سبک حمل و نقل بار و کالا در شهر اهواز، هر روزه شهروندان در معابر شهری درگیر ترافیک و گره های ترافیکی هستند.

وی ادامه داد: حمل و نقل کالا بصورت مستقیم با زندگی شهروندان در ارتباط است بنابر این سیاستگذاری و برنامه ریزی باید بر اساس توسعه پایدار صورت گیرد.

کروشاوی به این نکته اشاره کرد و گفت: با این رویکرد توجه به ایستگاه های بارانداز یکی از مهم ترین مقوله های شهر اهواز محسوب می گردد و عامل حذف توقفهای ترافیکی می شود.

وی اظهار کرد: هزینه، احداث و مکانیابی ایستگاه های بارانداز بصورت خطوط ویژه در برخی از نقاط مختلف شهر به منظور تخلیه و تحویل بار در مراکز تجاری و هسته های مرکزی شهر امری است اجتناب ناپذیر و فقدان اینگونه ایستگاه ها عامل تشدید تخطی در توقف، سد معبر ناوگان حمل ونقل در معابر شهری و گاهی به صورت پارک دوبله، موجب اختلال در روانی ترافیک و مشکلات مربوط به آن می شود.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری اهواز در خاتمه در باب رفع این مشکل گفت: با اقدامات صورت پذیرفته، این سازمان مشغول، به رای زنی با نهادهای مرتبط جهت جانمایی و احداث اینگونه ایستگاه ها در جهت روانی ترافیک شهر و تسریع در حمل نقل کالا و بار می باشد.

نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار