اخبار
 انتشار: 22 آبان 1401
   مشاهده: 235

  سرپرست سازمان زیباسازی از پروژه نقاشی دیواری و روشنایی زیر گذر خلیج فارس بازدید کرد

بازدید سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز از عملیات زیباسازی جداره های زیر گذر دور برگردان خلیج فارس اهواز
به گزارش اداره ارتباطات سازمان زیباسازی شهرداری اهواز:صبح امروزسجاد حیدری سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز از روند پیشرفت فیزیکی عملیات نقاشی دیواری و تامین روشنایی زیر گذر دوربرگردان خلیج فارس بازدید کرد.

سجاد حیدری دراین بازدید ضمن بررسی مشکلات موجود دستورات لازم را درخصوص تسریع در روند پیشرفت این پروژه را صادر کرد.

وی درپایان افزود: مهمترین اولویت مدیریت شهری جلب رضایت شهروندان است و این امر مهم با تکمیل و بهره برداری مطلوب از پروژه ها میسر خواهد شد.

نویسنده خبر: روابط عمومی. زیباسازی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار