اخبار
 انتشار: 22 آبان 1401
   مشاهده: 281

  بازدید کارشناسان فضای سبز از نهالستانهای شهرستان دزفول

مدیرعامل سازمان پارکها به همراه معاونین، مسئولین و کارشناسان فضای سبز از نهالستان های واقع در شهرستان دزفول بازدید به عمل آوردند.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز؛ صبح روز پنجشنبه نوزدهم آبان ماه، مدیر عامل سازمان پارکها به همراه معاونین، مدیران و ناظرین، مسئولین فضای سبز مناطق هشتگانه شهرداری و کارشناسان حوزه فضای سبز شهری به دعوت از اتحادیه صنف تولید کنندگان گل و گیاه استان خوزستان از نهالستان های واقع در شهرستان دزفول بازدید به عمل آوردند.

اسداللهی مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز گفت: این بازدید بمنظور آشنایی با تولیدات و نهاده های گیاهی از نهالستان‌های مختلف شهرستان دزفول صورت گرفت.

وی هدف از این بازدید را آشنایی و گردآوری اطلاعات بیشتر در خصوص گونه های گیاهی مقاوم توصیف کرد و افزود: کارشناسان حوزه فضای سبز شهری باید با گونه های گرمسیری جدید و مورد نیاز فضای سبز اهواز آشنا شوند و این بازدیدهای علمی یکی از راه های کمک به این عزیزان می باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در این بازدید ها کارشناسان با گونه های متنوع در فضای سبز و خصوصیات آنها نیز آشنا می شوند، اظهار داشت: با عنایت به رویکرد ایجاد و تنوع بخشی به گونه های گیاهی در سطح کلانشهر اهواز به صورت گسترده، نیاز به آشنایی با گونه های مقاوم فضای سبز اهواز امری ضروری است.

اسداللهی در پایان خاطرنشان کرد: بازدید از گلخانه های سطح استان و استان های همجوار جهت پیشبرد اهداف سازمان و افزایش دانش کارشناسان بصورت مستمر ادامه خواهد داشت.

نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار