اخبار
 انتشار: 22 آبان 1401
   مشاهده: 415

  بازدید شهردار اهواز و قائم مقام شهردار از سازمان مديريت پسماند شهرداری

به گزارش اداره ارتباطات سازمان مديريت پسماند ؛ رضا اميني شهردار اهواز به همراه موسي پور قائم مقام شهردار ضمن شركت در نمازجماعت ظهر وعصر با پرسنل اين سازمان گفتگو واز نزديك با مشكلات موجود آشنا واز آخرين فعاليتهاي سازمان توسط كارشناسان مطلع شدند.

شهردار اهواز با حضور در سازمان مديريت پسماند از عملکرد وفعاليتهاي  این سازمان در واحد های برنامه ريزي،مالي اداري، فنی واجرايي، واحد تنظيف، روابط عمومی، كارگزيني و واحد درآمد بازدید بعمل آورد.

 

رضا اميني شهردار اهواز در پايان اين بازديد   ضمن حمايت وارشادات لازم به پرسنل فعاليتهاي سازمان را رصد کرد.


نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار