اخبار
 انتشار: 28 آبان 1401
   مشاهده: 238

  جلسه توجیهی دانشجویان نو ورود مقطع کاردانی در مرکزآموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز برگزار شد.جلسه توجیهی دانشجویان نوورود مقطع کاردانی در مرکزآموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی/ سید فرج موسوی در این خبر گفت: جلسه توجیهی دانشجویان نوورود مقطع کاردانی امروز شنبه ۲۸ آبان ماه در سالن آمفی تئاتر با حضور دانشجویان و پرسنل مرکز برگزار شد.

دکتر موسوی در ادامه گفتند: هدف از برگزاری این جلسه آشنایی دانشجویان جدید الورود با قوانین آموزشی،پژوهشی و فرهنگی تشکیل شد که در ابتدا با سخنان سرپرست مرکز ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان و همچنین در خصوص محوریت دانشگاه علمی کاربردی آغاز و سپس خانم سهام سواری کارشناس آموزش در خصوص قوانین و مقررات آموزشی،مدیر فرهنگی و دانشجویی هم در ادامه در خصوص مسائل فرهنگی و فعالیت های دانشجویی صحبت کردند در پایان خانم مهناز عامری مدیر آموزش با معرفی بخش ها و پرسنل دیگر واحدها جلسه را به پایان رساندند

نویسنده خبر: مجتبی کیانی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار