اخبار
 انتشار: 14 آذر 1401
   مشاهده: 210

  استارت آپ ترافیک شهری در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز برگزار میشود
خبراستارت آپ ترافیک شهری/نویسنده خبر غزاله طالبی ۱۴۰۱/۹/۱۴استارت آپ ترافیک شهری در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز برگزار میشودبه گزارش روابط عمومی سید فرج موسوی سرپرست این مرکز گفت:استارت آپ ترافیک شهری در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز برگزار میشود.

دکتر موسوی ضمن اعلام این خبر از تمامی شهروندان دارای ایده در این خصوص درخواست کرد که ایده های خود را در این سایت https://uastartup.uast.ac.ir/fa/form/717/shahrdariahvaz بارگذاری کنندهمچنین د‌کتر موسوی در ادامه گفتند مراسم استارت آپ ترافیک شهری ۲۸ آذر ماه با حضور داوران و مسئولین حوزه شهری و ترافیک برگزار میشود

نویسنده خبر: مجتبی کیانی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار