اخبار
 انتشار: 24 آذر 1401
   مشاهده: 213

  اسناد مناقصه نوبت دوم خرید خدمات و بهره برداری از ناوگان سازمان اتوبوسرانی منتشر شد

به گزارش اداره ارتباطات سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز ، اسناد مناقصه نوبت دوم خرید خدمات و بهره برداری از ۵۰ دستگاه اتوبوس درونشهری منتشر شد.
رضا بزاز زاده سرپرست سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز گفت : اسناد مناقصه نوبت دوم برای خرید خدمات و بهره برداری از ۵۰ دستگاه اتوبوس درونشهری اهواز منتشر و مهلت دریافت اسناد مناقصه ، چهارشنبه ۳۰ آذر ماه می باشد.
بزاز زاده با اعلام محل های دسترسی به اسناد مناقصه خاطرنشان کرد: سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و سایت شهرداری اهواز به آدرس www.ahvaz.ir آماده تحویل اسناد و اعلام شرایط شرکت در مناقصه را دارند.
وی از کلیه شرکت ها و پیمانکاران دارای واجد شرایط دعوت کرد تا در مناقصه (نوبت دوم) خرید خدمات و بهره برداری از ۵۰ دستگاه اتوبوس درونشهری اهواز شرکت نمایند.


نویسنده خبر: سیداحمد جزايري
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار