اخبار
 انتشار: 05 دی 1401
   مشاهده: 352

  هوشمند سازی شهری شهرداری اهواز به صورت کامل تا سال ۱۴۰۵ پایان می‌یابد

      به گزارش اداره ارتباطات سازمان فاوا شهرداری اهواز؛رئیس سازمان فاوا شهرداری اهواز با بیان اینکه از سال گذشته تا کنون اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ و پیش بینی بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اهواز را داشته ایم گفت: با نظر مساعد اعضا شورای شهر و شهردار اهواز اتفاقات خوبی در حوزه هوشمند سازی شهر اهواز با تصویب تشکیل کارگروهی با پیشنهاد سازمان فاوا شهرداری اهواز جهت هوشمند سازی اهواز ۱۴۰۵ محقق گردیده است.

پژوهیده در ادامه گفت:برای اولین بار این کارگروه در برنامه ۵ ساله شهرداری اهواز قرار گرفته است تا بدینوسیله مشکلات و مسائل شهری در حوزه مدیریت شهرداری در سامانه های هوشمند سازی منعکس گردد که این امر ضمن جلوگیری از بروکراسی اداری، باعث ارزیابی عملکرد مدیران میانی به صورت مستند توسط مدیر ارشد مجموعه می گردد.


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار