اخبار
 انتشار: 07 دی 1401
   مشاهده: 301

  معاون مشارکت های سازمان سرمایه گذاری از فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت پروژه ی مجتمع مسکونی گلستان خبر داد

به گزارش اداره ارتباطات سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های اهواز ؛ معاون مشارکت های سازمان سرمایه گذاری اظهار داشت: پروژه ی مشارکت مدنی ساخت مجتمع مسکونی گلستان به فراخوان گذاشته شد

امین لطیف التجار گفت آگهی فراخوان عمومی (شناسایی سرمایه گذار) پروژه مشارکت مدنی مجتمع مسکونی گلستان در روزنامه رسمی درج شده است

 

معاون مشارکت های سازمان سرمایه گذاری افزود در این فراخوان آمده است.

: شهرداری اهواز در نظر دارد به استناد اختیارات حاصله از هیاُت عالی سرمایه گذاری و شیوه نامه مصوب شورای اسلامی شهر نسبت به اجرای پروژه عمرانی به روش مشارکت مدنی با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی( شرکت های تجاری ) واجد شرایط اقدام نماید 

 

وی اضافه کرد : سرمایه گذاران محترم می توانند جهت تهیه اسناد فراخوان از روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۵ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ جهت دریافت اسناد مربوطه ، از طریق مراجعه حضوری به سازمان سرمایه گذاری واقع در اهواز، امانیه،خیابان عارف ، بین لقمان و عارف یا تماس با شماره تلفن ۰۶۱۳۳۳۳۶۷۰۱ اقدام نمایند

 

در ادامه ی این فراخوان آمده است : مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ می باشد و مدارک ارسالی قابل استرداد نیست

برای دریافت اسناد متقاضیان می بایست مبلغ یک میلیون ریال به حساب ۰۱۰۵۰۵۲۱۶۶۰۰۹ به نام شهرداری اهواز نزد بانک ملی شعبه شهرداری واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه ارائه نمایند (این وجه قابل برگشت نیست )

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد فراخوان مندرج شده است.


نویسنده خبر: اکرم عامری
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار