اخبار
 انتشار: 20 دی 1401
   مشاهده: 249

  بازدید قائم مقام شهرداراهواز از پروژه مسیر 40 متری رزمندگان

قائم مقام شهرداراهواز و معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز به همراه مدیر منطقه 8 از پروژه زیر سازی و آسفالت مسیر 40 متری رزمندگان در منطقه هشت بازدید کردند.

قائم مقام شهرداراهواز و معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز به همراه مدیر منطقه 8 از پروژه زیر سازی و آسفالت مسیر 40 متری رزمندگان در منطقه هشت بازدید کردند.
دکتر جاسم موسی پور قائم مقام شهردار اهواز ، دکتر پرویز حسینی معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز ،سعیدی مدیرعامل سازمان عمران به همراه محمدرضا قنواتی مدیر شهرداری منطقه هشت ، از آخرین وضعیت پروژه زیرسازی و آسفالت مسیر 40 متری رزمندگان در منطقه هشت بازدید کردند.

در این بازدید محمدرضا قنواتی مدیر منطقه هشت گزارشی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه ارائه نمود و در ادامه نیز جهت تسریع در عملیات عمرانی و رفع موانع اجرایی، راهکارها و راه حل هایی ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار