اخبار
 انتشار: 20 دی 1401
   مشاهده: 244

  حضور شبانه امینی شهردار اهواز در سطح منطقه 8

با شروع باران رحمت الهی دکتر امینی شهردار اهواز در ساعت سه صبح در سطح منطقه هشت حضور یافت.
با شروع باران رحمت الهی دکتر امینی شهردار اهواز در ساعت سه صبح در سطح منطقه هشت حضور یافت و از نزدیک به همراه حجت الاسلام رعیتی معاون فرهنگی شهرداری و محمد رضا قنواتی مدیر منطقه هشت از ایستگاه های پمپاژ و معابر سطح منطقه بازدید و راهکارهای گره گشایی را به عوامل اجرایی خدمات شهری برای بهبود شرایط ارایه داد.

نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار