اخبار
 انتشار: 28 دی 1401
   مشاهده: 184

  حضور نیروهای خدمات شهری منطقه 8 برای رفع آبگرفتگی ها+گزارش تصویری

تمامی نیروهای خدمات شهری منطقه 8 برای رفع آبگرفتگی معابر و هدایت آب های سطحی از ساعات اولیه بارش باران مشغول به خدمت رسانی هستند تا شهروندان در عبور و مرور با مشکل مواجه نشوند.
تمامی نیروهای خدمات شهری منطقه 8 برای رفع آبگرفتگی معابر و هدایت آب های سطحی از ساعات اولیه بارش باران مشغول به خدمت رسانی هستند تا شهروندان در عبور و مرور با مشکل مواجه نشوند.

نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار