اخبار
 انتشار: 10 بهمن 1401
   مشاهده: 295

  مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز خبر داد: تفکیک زباله از مبدا با ایده های نو وبا فعالیت اپلیکیشن بهروب در اهواز آغاز شده و آموزش دانش آموزان در مدارس با جدیت در حال اجراست.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان مدیریت پسماند اجرای طرح تفکیک پسمانداز مبدا در مدارس اهواز از طریق آموزش دانش آموزان و فعالیتهای نمادین در جهت آگاه سازی وفرهنگ سازی صحیح زیست محیطی شروع شده و در ادامه با توزیع مخزن مخصوص پسماندهای خشک در دو رنگ آبی وسبز در مدارس تعبیه و در حال حاضر در مدت یکماه اخیر بیش از 50 مدرسه تحت آموزش مدیریت پسماند قرار گرفتند.
محمود ثابت قدم مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گفت: مناطق هشتگانه شهردای اهواز به 2قسمت شرق وغرب تقسیم شدند که که شرق اهواز در روزهای زوج هفته وغرب اهواز در روزهای فرد تحت پوشش این طرح هستند و بنا به درخواست شهروندان خودروهای این شرکت بر اساس تاریخ وساعت اعلام شده جهت دریافت پسماندهای خشک به درب منازل مراجعه می کنند.

ثابت قدم افزود: مکانیزم‌های تشویقی مانند شارژ کیف پول، پرداخت نقدی و موارد مختلف دیگر پیش‌بینی شده و با توجه به اینکه شاید ارزش ریالی این اقلام خشک زیاد نباشد، در تلاش هستیم خانوارها بتوانند با تحویل پسماند خشک، ارزش ریالی حاصل از آن را در اختیار موسسات خیریه قرار دهند.
نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار