اخبار
 انتشار: 11 بهمن 1401
   مشاهده: 168

  اجرای طرح شهردار خانواده

طرح شهردار خانواده توسط معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز در مدارس اجرا می‌شود.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز، طرح شهردار خانواده با هدف ارتقا فرهنگ شهروندی و آشنایی دانش آموزان با موضوعاتی همچون تفکیک زباله از مبدا، بازیافت و خدمات شهرداری ها در سطح مدارس ابتدایی در حال اجرا می باشد.

در این طرح کودکان به عنوان سفیران کوک مطالب اموزش دیده را به خانواده ها و اطرافیان خود انتقال می دهند.

نویسنده خبر: سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار