اخبار
 انتشار: 16 فروردین 1402
   مشاهده: 451

  نشست سرپرست اداره کل حقوقی امورپیمانها و قراردادهای شهرداری اهواز با مدیران حقوقی مناطق هشت گانه

اولین نشست سرپرست اداره کل ،حقوقی امورپیمانها با مدیران حقوقی مناطق هشت گانه شهرداری اهواز در سال جدید برگزار شد.

سرپرست اداره کل حقوقی امورپیمانها و قراردادها طی جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ ضمن تبریک عید نوروز و آغاز سال جدید شمسی به لزوم افزایش هم افزاییها و تشریک مساعی میان واحدهای حقوقی مناطق هشتگانه با اداره کل حقوقی شهرداری مرکزی اهواز تاکید کرد.

گفتنی است نشست اخیر مدیران حقوقی مناطق هشتگانه برای نخستین بار و با توجه به بخشنامه اخیر شهردار محترم کلانشهر اهواز در راستای انجام پیگیریها و نظارت بر روندهای حقوقی جاری در مناطق مختلف شهرداری اهواز راس ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ در سالن جلسات ساختمان شماره سه شهرداری اهواز تشکیل شده است.


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار