اخبار
 انتشار: 19 اردیبهشت 1402
   مشاهده: 812

  انتصاب جدید در سازمان قطار شهری اهواز

انتصاب در سازمان قطار شهری اهواز

     بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان قطار شهری اهواز طی حکمی آقای روزبه رئوفی بعنوان رئیس اداره راهبردی و اجرائی معاونت فنی" سازمان قطار شهری اهواز و حومه منصوب گردید.


نویسنده خبر: م. حمادی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار