اخبار
 انتشار: 27 اردیبهشت 1402
   مشاهده: 364

  کاهش زمان صدور پروانه دستور کار مشترک شهرداری و نظام مهندسی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز در جلسه با رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از اهتمام این معاونت و سازمان نظام مهندسی برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی خبر داد.
به گزارش امور ارتباطات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز، هدایت اله زارع زاده با اعلام این خبر افزود: یکی از توقعات به حق شهروندان بویژه سازندگان مسکن، کاهش فرآیندهای صدور پروانه ساختمانی است و امروز این مسأله با توجه به نوسانات شدید قیمت ها، اهمیت بیشتری می یابد.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد کلیه فرآیندهای مربوطه بین دو مجموعه، بررسی شده و ضمن حذف مراحل دست و پاگیر، تا جاییکه مقدور باشد اقدامات بین شهرداری و سازمان به صورت موازی صورت گیرد.
معاون شهرسازی و معماری در ادامه با تاکید بر لزوم ارتقا کیفیت ساخت و سازها بیان کرد: در این خصوص مقرر شد ضمن بررسی موضوع، چالش ها شناسایی و برای هر کدام راهکار مناسب اندیشیده و اجرا شود.
زارع زاده افزود: در این راستا، مجریان و مهندسین ناظر نقش حساس و تعیین کننده آیی دارند که با نظارت و ارزیابی بیشتر، می توان به کیفیت مطلوب ساخت دست یافت.
گفتنی است در این جلسه آقایان خواجوی و واهبی رییس و نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و بیت سیاحی مدیرکل شهرسازی، امین راد مدیرکل دفتر طرح های توسعه شهری و عسکری مدیر اداره خدمات مهندسی حضور داشتند.

نویسنده خبر: امین عنایتی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار