اخبار
 انتشار: 01 خرداد 1402
   مشاهده: 387

  برگزاری جلسه با موضوع بررسی احکام بودجه 1402 در معاونت مالی اقتصادی

      در مورخ 31/2/1402 جلسه ای با موضوع بررسی احکام بودجه سال 1402 با حضور معاون مالی و اقتصادی و مسئولین مربوطه در دفتر معاونت مالی و اقتصادی برگزار گردید.

در این جلسه حضار  به بحث و تبادل نظر درخصوص بندهای مختلف بودجه 1402 پرداختند و مقرر گردید تا جلسات کمیته تخصیص اعتبار به صورت ماهیانه برگزار و موارد مورد نیاز بررسی و پیگیری شود.


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار