اخبار
 انتشار: 02 خرداد 1402
   مشاهده: 297

  برگزاری جلسه ایجاد وحدت رویه محاسبه عوارض در معاونت مالی اقتصادی

   در مورخ 31/2/1402 جلسه ای با "موضوع ایجاد وحدت رویه محاسبه عوارض" با حضور معاون مالی و اقتصادی، معاون شهرسازی و معماری، مدیرکل شهرسازی،
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد و روسای ادارات درآمد مناطق هشتگانه در دفتر معاونت مالی و اقتصادی برگزار گردید.

در این جلسه ضمن تبادل نظر درخصوص عوارض باشگاه های ورزشی در سطح مناطق هشتگانه شهر اهواز، مقرر گردید : معاونت مالی و اقتصادی و معاونت شهرسازی و معماری با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اهواز درخصوص نحوه محاسبه پذیره باشگاه ها با توجه به استفاده ماهیانه و ...، اقدامات لازم را معمول نمایند


نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار