اخبار
 انتشار: 06 خرداد 1402
   مشاهده: 449

  انتصاب در سازمان قطار شهری اهواز و حومه

به گزارش اداره ارتباطات سازمان قطار شهری اهواز و حومه طي حکمی ازسوی علی مطهر مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری اهواز سرکار خانم مریم حویزاوی بعنوان رئیس اداره مالی این سازمان منصوب گرديد.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان قطار شهری اهواز طي حکمی ازسوی علی مطهر مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری اهواز سرکار خانم رمریم حویزاوی بعنوان رئیس اداره مالی این سازمان منصوب گرديد.

در اين حکم آمده، اميد است با اتکال به درگاه خداوند متعال و بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در راستای تحقق اهداف سازمانی به ویژه مدیریت هوشمند سرمایه های سازمانی و همچنین ارتقای سرزندگی شهری تلاش نموده. موفق و موید باشد.


نویسنده خبر: م. حمادی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار