اخبار
 انتشار: 07 تیر 1402
   مشاهده: 321

  هماهنگی و طرح موانع اجرای پروژه سرمایه گذاری حمل بار درون شهری

به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اهواز، جلسه ای با موضوع "هماهنگی و طرح موانع اجرای پروژه سرمایه گذاری حمل بار درون شهری" در تاریخ 1402/4/7 با حضور معاون مالی و اقتصادی، معاون حمل و نقل و ترافیک، سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری، رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، مدیرعامل سازمان خدمات موتوری، معاون مشارکت و سرمایه گذاری سازمان مشارکت ها، کارشناسان مربوطه شهرداری اهواز و سرمایه گذاران پروژه در دفتر معاونت مالی و اقتصادی برگزار گردید.

در این جلسه سرمایه گذار علاوه بر ارایه گزارش از روند اجرایی پروژه تاکنون، درخواست های خود را جهت تسریع روند اجرا بیان نمود و در پایان ضمن تاکید معاونت های مربوطه بر لزوم اجرای این پروژه شهری و ضرورت اهمیت اجرای مدیریت و ساماندهی ناوگان درون شهری مقرر گردید : تمامی سازمان های ذیربط نیز همکاری و اقدام لازم را به عمل آورند.

نویسنده خبر: ن. مهمدی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار