اخبار
 انتشار: 12 تیر 1402
   مشاهده: 292

   تامین ماشین آلات  پیشگیری و انضباط شهری توسط سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز

ماشین آلات جدید به منظور تجهیز اداره پیشگیری از تخلفات شهری شهرداری اهواز توسط سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز تهیه و در اختیار آن واحد قرار گرفتند.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان خدمات موتوری ، آقای اسماعیل آخوند شوشتری مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز در  حاشیه آیین رونمایی از ماَشین آلات پیشگیری و انضباط شهری شهرداری اهواز که با حضور آقای امینی شهردار اهواز ، معاونان شهردار و مدیران ارشد شهرداری اهواز برگزار شد با اشاره به این خبر افزود: تعداد 9 دستگاه پیکاب دوکابین به منظور ایجاد نظم و انضباط شهری و کنترل تخلفات حوزه شهری در اختیار واحد پیشگیری از تخلفات شهری شهرداری اهواز قرار گرفتند.
وی در ادامه گفت :در آینده نزدیک تعداد 5 دستگاه خودرو دوکابین دیگر نیز به جمع این ناوگان اضافه می گردد و مجموع این خودروها به تعداد 14 دستگاه خواهد رسید.
شوشتری گفت : این خودروها در اختیار واحد پیشگیری از تخلفات شهری شهرداری اهواز قرار گرفته اند و  بهره برداری و نگهداری از آنها به عهده این واحد خواهد بود.
مدیر عامل بیان کرد: سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز به عنوان سازمان تامین کننده ماشین آلات شهرداری اهواز این آمادگی را دارد تا براساس نیاز منطقه و دستور شهردار اهواز نسبت به تامین ماشین آلات اقدام  نماید.
وی گفت: خوشبختانه طی دو سال اخیر با حمایت های شهردار اهواز و اعضای شورای اسلامی شهر اهواز و همت کارکنان سازمان خدمات موتوری توانسته ایم در خرید، بازسازی و تامین ماشین آلات شهرداری اهواز در جایگاه بهتری نسبت به گذشته قرار گیریم و این امر موجب تقویت توان شهرداری اهواز در تامین ماشین آلات خدمات شهری و عمرانی شده است.
شوشتری گفت: شهری به وسعت و جمعیت اهواز باید در تامین ماشین آلات شهرداری اهواز توانمند باشد تا در شرایط بحرانی و ویژه دچار مشکل نگردد.
مدیر عامل در پایان بیان کرد: طی سال جاری مردم اهواز شاهد بهره برداری و بکارگیری خودروهای جدید شهری و عمرانی بیشتری  خواهند بود  که موجب ارتقاء سطح رفاه و کیفیت خدمات شهرداری اهواز می شود.


نویسنده خبر: سید حسین موسوی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار