اخبار
 انتشار: 18 تیر 1402
   مشاهده: 329

  شفاف سازی و تسویه علی الحساب های دریافتی سازمان‌های وابسته از شهرداری مرکز

به گزارش امور ارتباطات معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اهواز جلسه ای در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ با حضور معاون مالی و اقتصادی، مدیرکل حراست، مدیرکل بازرسی، سرپرست اداره کل مجامع و حسابرسی، مدیرکل مالی، رییس اداره کل بودجه، مسئول امور ذیحسابی و کارشناسان مربوطه شهرداری اهواز با موضوع شفاف سازی و تسویه علی الحساب های دریافتی سازمان‌های وابسته از شهرداری مرکز در محل دفتر معاونت مالی و اقتصادی برگزار گردید.
در این جلسه حاضرین بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع فوق الذکر، صورتجلسه‌ای با ۱۵ بند تنظیم و مقرر شد سازمان های وابسته ضمن رعایت مفاد صورتجلسه، ملزم به شفاف سازی در زمینه تسویه علی الحساب با شهرداری مرکز می باشند و همچنین در جلسه آتی امور محوله در صورتجلسه را گزارش نمایند.

نویسنده خبر: ن. مهمدی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار