اخبار
 انتشار: 20 تیر 1402
   مشاهده: 295

  بررسی و بازگشایی پاکات "الف و ب" فراخوان پروژه سرمایه گذاری مجتمع مسکونی نهج البلاغه

به گزارش امورارتباطات معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اهواز، پیرو فراخوان سرمایه گذاری مشارکت مدنی برگزار شده با موضوع ساخت مجتمع مسکونی نهج البلاغه، جلسه کمیسیون کارشناسی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/20 با حضور معاون مالی و اقتصادی، مدیرکل حراست، مدیرکل حقوقی، امور پیمانها و قراردادها، سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، معاون سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و کارشناسان مربوطه شهرداری اهواز در محل دفتر معاونت مالی و اقتصادی تشکیل گردید.
در این جلسه ضمن بازگشایی پاکات "الف و ب"، نتیجه جهت بازگشایی پاکت "ج" به هیات عالی سرمایه گذاری ارجاع شد.


نویسنده خبر: ن. مهمدی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار