اخبار
 انتشار: 02 مرداد 1402
   مشاهده: 490

  بررسی محاسبه تعدیل قراردادهای خدمات شهری و فضای سبز سال 1401

    به گزارش واحد روابط عمومی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اهواز جلسه‌ای با موضوع بررسی محاسبه تعدیل قراردادهای خدمات شهری و فضای سبز سال ۱۴۰۱ با حضور مهداوی عضو  دوره ششم شورای اسلامی شهر اهواز، آذربایجانی معاون مالی و اقتصادی، شمس سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست، مدیرکل مالی، مدیرکل حقوقی،
امور پیمان ها و قراردادها، رئیس اداره قراردادها، رئیس اداره رسیدگی به امور پیمان ها و قراردادهای خدماتی، مسئول اداره ممیزی اسناد و کارشناسان مربوطه شهرداری اهواز در مورخ 1402/05/02 در محل دفتر .معاونت مالی و اقتصادی برگزار گردید در این جلسه موضوع یاد شده مورد بحث و بررسی حاضرین قرار گرفت و تصمیماتی در خصوص محاسبه تعدیل قراردادهای خدمات شهری و فضای سبز و نحوه پرداخت آن ها اتخاذ گردید.


نویسنده خبر: ن. مهمدی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار