اخبار
 انتشار: 29 مرداد 1402
   مشاهده: 348

  جلسه کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری

   جلسه کمیسیون کارشناسی سرمایه‌گذاری در مورخ 1402/5/28 با حضور معاون مالی و اقتصادی، معاون شهرسازی و معماری، مدیرکل حراست و امورمحرمانه، سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، معاون سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و کارشناسان مربوطه در محل دفتر معاونت مالی و اقتصادی برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بررسی مراحل انجام شده فراخوان ها در خصوص نحوه عقد قرارداد و تفاهم  با سرمایه گذار بحث و تبادل نظر صورت 'گرفت.

 

 همچنین مقرر شد انجام فراخوان جهت جذب سرمایه گذار پروژه‌های مجموعه نجوم و سوله ورزشی مهرشهر اهواز بزودی برگزار گردد.


نویسنده خبر: ن. مهمدی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار