اخبار
 انتشار: 31 مرداد 1402
   مشاهده: 465

  جلسه بررسی موضوعات فی ما بین شرکت برق منطقه ای استان خوزستان و شهرداری اهواز 1

به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اهواز جلسه ای در تاریخ ۱۴۰۲/5/29 با موضوع بررسی موضوعات فی ما بین شرکت برق منطقه ای استان خوزستان و شهرداری اهواز درخصوص انتقال اسناد مالکیت با حضور معاون مالی و اقتصادی، مدیر منطقه چهار شهرداری، مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری، معاون مالی و اقتصادی منطقه چهار، معاون شهرسازی و معماری منطقه چهار، معاون مالی و اقتصادی برق منطقه ای استان خوزستان، مدیرکل حقوقی، معاون حقوقی، مدیر فنی و مشاور عالی مدیرکل برق منطقه ای و کارشناسان مربوطه در محل دفتر معاونت مالی و اقتصادی برگزار گردید.در این جلسه ضمن بررسی کلیه مدارک و مستندات مربوطه، مقرر گردید شهرداری منطقه چهار تمامی موارد مورد نیاز جهت صدور پایانکار را به شرکت برق منطقه ای استان خوزستان اعلام نماید و شرکت برق منطقه ای ملزم به ارائه کلیه موارد و مستندات مربوطه جهت طرح موضوع در کمیسیون
ماده صد گردید.


نویسنده خبر: ن. مهمدی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار