اخبار
 انتشار: 06 شهریور 1402
   مشاهده: 233

  گزارش تصویری از خدمت رسانی واحد اجرائیات معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز در مرز چذابه

گزارش تصویری از خدمت رسانی واحد اجرائیات معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز در مرز چذابه

نویسنده خبر: روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار