اخبار
 انتشار: 05 مهر 1402
   مشاهده: 248

  معارفه مشاور امور مالی مرکز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز

سرپرست مرکز جناب آقای مهدوی نصر ، طی جلسه ای با حضور کارکنان و مسئول حراست مشاور امور مالی مرکز جناب آقای محمد سیاحی را معرفی کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز سرپرست مرکز جناب آقای مهدوی نصر ، طی جلسه ای با حضور کارکنان و مسئول حراست مشاور امور مالی مرکز جناب آقای محمد سیاحی را معرفی کردند.


نویسنده خبر: مجتبی کیانی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار