اخبار
 انتشار: 09 مهر 1402
   مشاهده: 184

  واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر از طریق مزایده عمومی

   به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز، این سازمان در نظر دارد واگذاری امتیاز واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار الغدیر اهواز و محل بارگیری خودروهای بارهای فصلی ضلع غربی میدان میوه و تره بار الغدیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی: اهواز سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده¬های کشاورزی شهرداری اهواز واقع در راه بند پیچ میدان بار فروشان قدیم (محل سابق ساختمان اتوبوسرانی اهواز) واحد قراردادهای سازمان مراجعه یا با شماره تلفن (32241455)تماس‌حاصل‌فرمایند.

 


نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ه
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار