اخبار
 انتشار: 09 مهر 1402
   مشاهده: 155

  بازدید مدیر کل بازرسی شهرداری اهواز به اتفاق روسای اداره کل از شهرداری منطقه 2

مدیر کل بازرسی شهرداری اهواز در جریان بازدید از شهرداری منطقه 2 روند فعالیت های اداری و کیفیت خدمات رسانی به شهروندان را بررسی کرد.

سید احمد صالحی مدیر کل بازرسی به همراه روسای ادارات با حضور در شهرداری منطقه 2، موضوعات شهرسازی و نحوه خدمات رسانی به شهروندان را بررسی و دستورات لازم در خصوص بهبود کیفیت خدمات و نحوه ارائه خدمت در سیستم شهرسازی را صادر کرد .


سید احمد صالحی در این بازدید از نزدیک درجریان فعالیت های عمرانی، خدمات شهری، ترافیکی، شهرسازی و مبلمان شهری قرار گرفت.


مدیر کل بازرسی ضمن بررسی موضوعات مختلف، به طور ویژه موضوع شهرسازی و سامانه پنجره واحد را پیگیری کرد و جهت رفع ایرادات موجود و تسریع در پاسخگویی به موقع به شهروندان دستورات لازم را ابلاغ کرد .


نویسنده خبر: سجاد جوشنی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار