اخبار
 انتشار: 19 مهر 1402
   مشاهده: 253

  بازدید عضو شورای اسلامی شهر اهواز از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز، صبح امروز ۱۹ مهرماه مهندس اسنفندیاری عضو محترم شورای اسلامی شهر اهواز از سازمان ساماندهی مشاغل‌شهری‌بازدید‎‌بعمل‌آوردند.
اداراه ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری با اعلام این خبر افزود : مهندس اسفندیاری در این بازدید که صبح امروز صورت پذیرفت گفت: یکی از نهادهایی که مستقیماً با مردم در ارتباط است و می تواند منشاء خیر و برکت فراوان باشد مجموعه سازمان ساماندهی مشاغل شهری است ، که با اجرای فعالیت های مهم و مفید در زمینه های مختلف می تواند زمینه ساز بهره مندی شهروندان‌و‌در‌خور‌شأنشان‌باشد.
شایان ذکر است در این بازدید ، مهندس اسفندیاری ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و کارکنان سازمان در ارایه خدمت رسانی هر چه بهتر به همشهریان تقدیر و تشکر کرد.


نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ه
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار