اخبار
 انتشار: 23 مهر 1402
   مشاهده: 224

  بررسی عملکرد سامانه 137 منطقه 7

    یکشنبه شانزدهم مهرماه جلسه‌ای مبنی بر چگونگی دریافت و رسیدگی به پیام‌های شهروندی سامانه ۱۳۷ با حضور مدیر منطقه ۷ و رئیس سامانه ۱۳۷ شهرداری اهواز در منطقه ۷ برگزار شد.

 

در این جلسه فرامرز نجف‌پور مدیر منطقه ۷ شهرداری اهواز، فرشته چحرازی رئیس سامانه ۱۳۷ شهرداری اهواز، رضا عزیز مسئول سامانه ۱۳۷ منطقه ۷ و مسئولین نواحی چهارگانه خدمات شهری شهرداری منطقه ۷ حضور داشتند و به بررسی مهمترین درخواست های شهروندان از شهرداری آن منطقه و به روز رسانی روش های ارزیابی عملکرد و تحلیل آمار پرداختند .


نویسنده خبر: فرشته چهرازی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار