اخبار
 انتشار: 23 مهر 1402
   مشاهده: 266

  ارزیابی عملکرد مناطق هشتگانه در انجام درخواست های شهروندی 137 در شهریور ماه 1402

     سامانه 137 شهرداری اهواز ، عملکرد مناطق هشتگانه شهرداری اهواز در انجام درخواست های مردمی 137 در شهریور  ماه 1402 را ارزیابی و اعلام کرد .

     سامانه 137 شهرداری اهواز ، عملکرد مناطق هشتگانه شهرداری اهواز در انجام درخواست های مردمی 137 در شهریور  ماه 1402 را ارزیابی و اعلام کرد .

 

بر پایه این گزارش  منطقه 2 شهرداری اهواز در رسیدگی به پیام های شهروندان با کسب نمره ی 16.5 رتبه ی نخست را بدست آورد . پس از آن منطقه 6 با نمره ی 15.7 در رتبه دوم  و منطقه 1 با نمره ی 14.7 در رتبه سوم قرار گرفتند.

 

همچنین منطقه 8 با نمره 11.7 رتبه چهارم ، منطقه 4 با نمره 8 رتبه پنجم ، منطقه 3 با نمره 7.7 رتبه ششم ، منطقه 7 با نمره 5.7 رتبه هفتم  و منطقه 5 با کسب نمره ی 4.6 رتبه هشتم را کسب کردند .


نویسنده خبر: فرشته چهرازی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار