اخبار
 انتشار: 30 مهر 1402
   مشاهده: 92

  مناقصه عمومی نیروی انسانی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز

   به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز، این سازمان در نظر دارد تأمین 26 نفر نیروی انسانی مورد نیاز جهت امور اجرایی، نظافت، نگهبانی، حفظ و نگهداری از فضای سبز و سایر امور اداری و خدماتی مرتبط با سازمان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.


لذا از کلیه شرکت های خدماتی دارای گواهی تعیین صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 29/07/1402 لغایت 09/08/1402 ساعت 18 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و درصورت یکسان الویت با پیمانکاران بومی خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی: اهواز سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورد های کشاورزی شهرداری اهواز واقع در راه بند پیچ میدان بار فروشان قدیم (محل سابق ساختمان اتوبوسرانی اهواز) واحد حقوقی و قراردادهای سازمان مراجعه یا با شماره تلفن (32241455) تماس حاصل فرمایند.


گفتنی است حداکثر مهلت تحویل پاکات به صورت سیستمی تا ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 21/08/1402 و تحویل به صورت فیزیکی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 22/08/1402 می‌باشد.


نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ه
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار