اخبار
 انتشار: 03 آبان 1402
   مشاهده: 152

  برنامه ترویج فرهنگ زیست محیطی طرح تفکیک پسماند از مبدا دردبیرستان دخترانه شهدای ملی حفاری برگزار شد

به گزارش اداره ارتباطات سازمان صبح امروز برنامه ای تحت عنوان ترویج فرهنگ محیط زیستی دردبیرستان دخترانه شهدای ملی حفاری برگزار شد که ازمدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز دعوت بعمل آمد.

    مدیر عامل سازمان مدیریت پسمانداظهار کرد: با شروع ماه مهر و فصل آغاز به کار مدارس، کارشناسان آموزش سازمان طبق برنامه زمانبندی شده، در مدارس حضور یافته و با ارائه آموزش های چهره به چهره وگروهی وبا استفاده از ابزارهای کمک آموزشی اقدام به آموزش مفاهیم مرتبط به تفکیک پسماند ازمبدأ می کنند.


محمود ثابت قدم گفت: آموزش صحیح از سنین پایه در راستای حفاظت از محیط زیست، نقطه عطفی در کاهش و حل معضل پسماند ها خواهد بود.


وی با اشاره به تمهیدات این سازمان جهت فرهنگ سازی و آموزش تفکیک پسماند از مبدا در بین دانش آموزان گفت: آموزش چهره به چهره ،توزیع اقلام تشویقی در مدارس با محتوای تفکیک پسماند از مبدا ،توزیع مخازن ویژه پسماندخشک توسط این سازمان ازجمله برنامه های این سازمان در زمینه انتشار فرهنگ تفکیک پسمانداز مبدا در مدارس است.
 


نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار