اخبار
 انتشار: 03 آبان 1402
   مشاهده: 125

  دوره آموزش اولیه مدیریت پسماند و تفکیک پسماند خشک از مبدا ویژه معرفی نرم افزار بهروب برگزار شد

در این دوره که روز شنبه مورخ 29 مهر ماه سال جاری برگزار شد، سرکارخانم ورشویی مسئول صنایع تبدیلی مدیریت پسماند شهرداری ضمن آموزش صحیح تفکیک پسماند خشک از تر، به معرفی اجرای طرح هوشمند نرم افزار بهر وب پرداخت.

   در این دوره که روز شنبه مورخ 29 مهر ماه سال جاری برگزار شد، سرکارخانم ورشویی مسئول صنایع تبدیلی مدیریت پسماند شهرداری ضمن آموزش صحیح تفکیک پسماند خشک از تر، به معرفی اجرای طرح هوشمند نرم افزار بهر وب پرداخت.


این برنامه هوشمند نقش تعیین کننده ای در پروژه طرح تفکیک پسماند خشک از مبدا خواهد داشت.


نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار