اخبار
 انتشار: 03 آبان 1402
   مشاهده: 261

  حضور مدیرعامل و پرسنل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اهواز در راهپیمایی مردمی حمایت از غزه

به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوده های کشاورزی شهرداری اهواز راهپیمایی به منظور حمایت از مردم فلسطین و غزه در سراسر کشور برگزار شد که در این مراسم اسکندری مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری همراه با پرسنل سازمان در این راهپیمایی شرکت نمودند.
اسکندری ضمن حمایت همه جانبه از آزادی خواهان و حق طلبان فلسطینی بیان کرد: مدافعان حق باید صدای مظلومیت مردم فلسطین باشند. این روزها فلسطین وخصوصاً غزه سراسر مظلومیت است و وظیفه ما مسلمانان دفاع از مظلوم و فریاد مظلومین مردم فلسطین است چرا که دفاع از فلسطین دفاع از انسانیت بوده است.
گفتنی است: این راهپیمایی روز چهارشنبه مورخ 03/08/1402 ساعت 10 صبح شروع و با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همراه با اقشار مردم از امانیه میدان مولوی به سمت خیابان سلمان فارسی ادامه پیدا کرد.

نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده ه
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار