اخبار
 انتشار: 08 آبان 1402
   مشاهده: 157

  آموزش مستمر طرح تفکیک پسماند از مبدا به دانش آموزان توسط کارشناسان سازمان مدیریت پسماند

زباله هایی که به سادگی راهی سطل های زباله می شوندو هر شب در ساعتی معین توسط شهروندان و ساکنان منازل برسرکوچه وخیابان و نهایتا درون سطل زباله شهری قرار می گیرند از لحاظ اقتصادی بسیار باارزش هستند ومی توانند در چرخه اقتصاد ملی عامل تولید درآمد واشتغالزایی باشند.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگ جداسازي زباله بايد براي همگان جا بيافتد به خصوص بايد از دانش آموزان در اين راه بهرمند شد و مدارس اصلي ترين پايگاه براي آموزش تفکيک زباله هاي خشک در مبداء توليد مي باشند از اين رو سازمان مديريت پسماند مقاطع مختلف مدارس را براي آموزش، جامعه‌ي هدف خود قرار داده است.

بی تردید طرح تفکیک زباله از مبدا بهترین شیوه برای جداسازی محسوب می شود.

نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار