اخبار
 انتشار: 09 آبان 1402
   مشاهده: 185

  جلسه مدیر کل بازرسی با بازرسان مناطق هشت گانه شهرداری

جلسه مدیر کل بازرسی با بازرسان مناطق با هدف بررسی راهکارها در خصوص دفع آب های سطحی و تسهیل در امور رفت و امد شهروندان محترم و همچنین پاسخگویی به موقع و رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی و ارائه گزارش های عملکردی مستمر و هفتگی به اداره کل بازرسی برگزار شد.
سید احمد صالحی مدیر کل بازرسی در نشستی که بدین منظور برگزار گردید گفت: نیاز است در راستای نظارت بر حسن اجرای پروژه ها و عملکرد سازمانی و افزایش میزان رضایتمندی شهروندان تلاش و کوشش بیشتری صورت بگیرد .

در ادامه جلسه در مورد آمادگی نیروها در کنار مسئولین و کارکنان خدوم خدمات شهری جهت ایجاد نظم در مواقع بارندگی و دفع سریع آب های سطحی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

همچنین افزود: نیاز است با تلاش و کوشش مسئولان مربوطه جهت دفع اب های سطحی و تسهیل در امور رفت و امد همشهریان گرامی اقدامات جدی تری صورت پذیرد . بازرسان این حوزه با جدیت کامل نسبت به عملکرد و اقدامات صورت گرفته نظارت کامل را داشته باشند.

صالحی مدیر کل بازرسی در خاتمه تصریح کرد: شناسایی، رفع نقاط ضعف و افزایش میزان رضایتمندی شهروندان از طریق پاسخگویی و رسیدگی از جمله وظایف این اداره کل بشمار می رود و امید است این مجموعه با تمام توان بتواند گامی هر چند کوچک با هدف جلب رضایت شهروندان دربرداشته باشد .

نویسنده خبر: سجاد جوشنی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار