اخبار
 انتشار: 16 آبان 1402
   مشاهده: 162

  داوری فراخوان طراحی دیوار نگاری شهری دراهواز برگزارشد

به گزارش امور ارتباطات سازمان زیباسازی شهرداری اهواز داوری آثار فراخوان طراحی دیوار نگاری شهری اهواز 14 آبان ماه درمحل این سازمان برگزارشد.

فراخوان طراحی دیوار نگاری شهری توسط سازمان زیباسازی شهرداری اهواز در راستای ارتقاء سیما ومنظر شهری، رشد فرهنگ تصویری شهروندان و بهره مندی از آثار فرهنگی و هنری منتشر شد که خوشبختانه تا آخرین روز مهلت فراخوان استقبال خوبی توسط هنرمندان از این رویداد به دبیرخانه فراخوان ارسال شده بود.

طرحهای برگزیده هنرمندان شرکت کننده در این فراخوان بعد از داوری توسط هدایت اله زارع زاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز، سجاد حیدری مدیر عامل سازمان زیباسازی دکتر منصور کلاه کج رئیس دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز، و دکترآذرنوش گیلانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز معرفی و به شرح ذیل اعلام شدند.

نفر اول کد شماره Z/P/02/83:خانم الهه کرامت
نفر دوم کدشماره Z/P/02/10:آقای حجت اله سعادت فر
نفر سوم کد شمارهZ/P/02/74:آقای محمد تقی پور

همچنین کدهای شماره12،07،06،01(آقای حجت اله سعادت فر)82،76،75،73،72(آقای محمد تقی پور) و کد 84(خانم الهه کرامت) بعنوان آثار قابل تقدیر شناخته شدند.


نویسنده خبر: روابط عمومی. زیباسازی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار