اخبار
 انتشار: 17 آبان 1402
   مشاهده: 148

  آگهی مزایده عمومی نوبت اول اجاره و بهره برداری از محل نصب 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی( 10وجه )در سطح شهر اهواز

سازمان زیباسازی شهرداری اهواز در نظر دارد تعداد 6 عدد بیلبورد (10 وجه) تبلیغاتی در سطح شهر اهواز را از طریق مزایده عمومی نوبت اول به شماره (5002095796000006) واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اطلاع از شرایط و خرید اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 15/08/1402 به سامانه ستاد www.setadiran.irمراجعه نمایند.

نویسنده خبر: روابط عمومی. زیباسازی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار