اخبار
 انتشار: 20 آبان 1402
   مشاهده: 109

  فضاسازی شهری با موضوع «مبارزه با کار کودکان» در اهواز

  به گزارش اداره ارتباطات فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کلانشهر اهواز؛ باتوجه به رشد فزاینده کودکان کار در سطح جامعه و به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در این حوزه، معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری اهواز اقدام به تهیه و نصب بنرهایی با این موضوع درسطح شهر نموده است.

این فضاسازی به منظور ارتقا آگاهی شهروندان جهت کمک به کاهش استفاده های اجباری از کودکان و مسئولیت پذیری شهروندان در عدم پرداخت وجوهات مالی به آنها صورت گرفته است.


نویسنده خبر: سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار