اخبار
 انتشار: 23 آبان 1402
   مشاهده: 126

  حضور معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در سازمان خدمات موتوري

جلسه بررسي وضعيت خودروهاي عمراني مناطق باحضور مهندس شمس سرپرست خدمات شهري و رئيس هئيت مديره سازمان خدمات موتوري وحضور مديرعامل سازمان وكارشناسان  خدمات شهري  در سازمان موتوري برگزار گرديد.
در اين جلسه ضمن استماع نظر كارشناسان و ارائه امار  توسط كارشناسان اين سازمان، مدير عامل سازمان گفت: با تلاش وهمدلي پرسنل توانستيم قدم هاي بزرگي در حوزه ماشين الات بر داريم  كه بتوانيم   كليه خدمات خودروهاي تخصصي شهر را به سرانجام برسانيم. تعمير بيش از 40خودرو  وخريد 43خودروتخصصي خدمات شهري  و ماشين الات عمراني  و در اختيار دادن اين خودرو ها به مناطق هشتگانه   و در كنار اين تجهيزات استفاده از بخش خصوصي جهت تكميل خودروهاي مورد نياز بصورت مستقيم با مالكان خودروها سهم به سزايي در كاهش هزينه تامين خودروها داشت  
شوشتري در ادامه  به تامين بيش از 40 دستگاه خودروي مكنده جهت روزهاي باراني براي جمع أوري اب هاي سطحي اشاره كرد  وگفت: در كنار ديگر عوامل خدمات شهري با احداث دو پايگاه در دو نقطه از شهر كه توسط مديريت اب هاي سطحي مشخص كرديده  اماده آرائه خدمت هستيم.

 مهندس شمس در اين جلسه ضمن بررسي ظرفيت خودرويي اين سازمان گفت: در سازمان موتوري به همت مديرعامل وپرسنل سازمان قدم هاي بزرگي برداشته شده.
وی به حضور مثمر سازمان در ايام ربعين حسيني در مرز چذابه ورضايت مندي مسؤولين استاني وكشوري اشاره كرد وگفت: هرچقدر بتوانيم يك سازمان موتوري توانمند داشته باشيم ميتوانيم در ارائه خدمات بهتر به مردم موفقتر باشيم.
در پايان اين جلسه حاضرین از روند تعميرات خودرويي و ساخت ونصب تجهيزات مكانيزه اين سازمان بازديد كردند


نویسنده خبر: سید حسین موسوی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار