اخبار
 انتشار: 14 آذر 1402
   مشاهده: 208

  برگزاری دوازدهمین همایش تخصصی نشست مدیران عامل و روسای سازمان های مدیریت پسماند شهرداری کلانشهر های ایران

دوازدهمین همایش تخصص نشست مدیران عامل و روسای سازمان های مدیریت پسماند شهرداری کلانشهر های کشور به میزبانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کلانشهر اهواز در تاریخ 1402/09/09 در هتل نیشکر اهواز برگزار گردید.
دوازدهمین همایش تخصص نشست مدیران عامل و روسای سازمان های مدیریت پسماند شهرداری کلانشهر های کشور به میزبانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کلانشهر اهواز با حضور طهوری مشاور وزیر در امور فناوری در تاریخ 1402/09/09 در هتل نیشکر اهواز برگزار گردید.

در این نشست کلیه مدیران عامل و روسا با شعار حمایت از کشور مظلوم و بی دفاع فلسطین و اعلام انزجا ر از رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی وارد نشست شده و پس از آن افتتاحیه برنامه با خوش آمد گویی معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز آغاز گردید.

در ادامه ثابت قدم مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کلانشهر اهواز در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص پسماند ها و همچنین در خصوص پروژه های در دست اقدام که عبارتند از آماده سازی و زیر سازی برای احداث کارخانه کود کمپوست، احداث و بهره برداری از سلول شماره دو و همچنین مقدمات اجرای مناقصه سلول شماره سه و سلول عفونی و بیمارستانی توضیحاتی را ارائه کردند که در ادامه مشاور وزیر در امور فناوری ضمن تقدیر و تشکر از کار ها و اقدامات صورت گرفته در مدیریت پسماند شهرداری اهواز توضیحاتی را در خصوص ورود شرکت های دانش بنیان در حوزه مدیریت پسماند بیان کردند.

نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار