اخبار
 انتشار: 22 آذر 1402
   مشاهده: 212

  برگزاری دومین مسابقات اذان کارکنان شهرداری اهواز

دومین مسابقات اذان کارکنان شهرداری اهواز توسط ستاد اقامه نماز شهرداری و با حمایت سازمان بسیج شهرداری با حضور ۳۵ نفر از موذنین شهرداری برگزار گردید . در این مسابقات که به داوری استاد آذرپو و درخشان صورت پذیرفت نفرات یکم تا پنجم در رقابت به ترتیب ذیل حائز مقام شدند:

صادق سعیدی از آتش نشانی
نوروز شادروان پاکبان منطقه ۸
جاسم الهایی شهرسازی
عبدالله محیط کارمند روابط عمومی
محمدرضا روغنی‌زاده فرهنگی سازمان بسیج .

در پایان به نفرات اول تا سوم جوایزی اهدا گردید.


نویسنده خبر: عبداله ترک نژاد
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار