اخبار
 انتشار: 27 آذر 1402
   مشاهده: 128

  کاشت درختچه های برهان گلی در بلوار ساحلی غربی منطقه4 شهرداری اهواز

کاشت 85 اصله درختچه برهان گلی در ساحلی غربی منطقه 4 شهرداری اهواز

     به گزارش اداره ارتباطات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز، در ادامه کاشت درخت و درختچه در سطح فضای سبز مناطق هشتگانه شهرداری اهواز، تعداد 85 اصله درختچه برهان گلی مرتفع و گلدار در سطح فضای سبز منطقه 4 حد فاصل پل کابلی تا پل پنجم کاشته شد.


نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار