اخبار
 انتشار: 01 دی 1402
   مشاهده: 252

  برگزاري همايش تقدير از فعالين صنعت حمل و نقل و رانندگان نمونه بين شهري و برون استاني

همايش تقدير از فعالين منتخب حوزه صنعت حمل و نقل عمومي و رانندگان نمونه بين شهري و برون استاني، در محل پايانه مسافربري سياحت شهرداري اهواز برگزار شد.

در اين همايش كه با حضور محمد جولانژاد مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خوزستان، آيت حميدي مديرعامل سازمان پايانه هاي شهرداري اهواز، عبدالرضا فتاحي رئيس كانون شركتهاي مسافربري استان خوزستان، مجيد خميسي رئيس انجمن صنفي موسسات مسافربري شهرستان اهواز و جمعي از كاركنان بخشهاي مختلف اين حوزه برگزار شد، از فعالين منتخب صنعت حمل و نقل عمومي استان خوزستان و شهرستان اهواز كه شامل مديران نمونه شركتهاي مسافربري، رانندگان نمونه بين شهري و برون استاني و يكي از پيشكسوتان حوزه حمل و نقل برگزار شد، با اهداء لوح تقدير، تشكر و قدرداني بعمل آمد.

نویسنده خبر:
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار