اخبار
 انتشار: 04 دی 1402
   مشاهده: 213

  بازدید قائم مقام شهردار کلانشهر اهواز از سازمان مدیریت پسماند

قائم مقام شهردار اهواز ضمن بازدید از سایت صفیره از نزدیک در جریان پروژهای در دست اقدام سازمان مدیریت پسماند قرار گرفت.
در این بازدید که روز شنبه مورخ دوم دی ماه صورت پذیرفت، دکتر حسینی به همراه مهندس ثابت قدم مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند از سایت دفن پسماند صفیره بازدید کردند و از نزدیک در جریان پروژه های در دست اقدام و اجرا از جمله زیرسازی محوطه ساخت کارخانه کود کمپوست، انجام لیفت دوم سلول شماره دو دفن زباله های ریجکتی و همچنین محوطه سازی سایت اداری صفیره قرار گرفتند.

در ادامه دکتر حسینی از کارخانه تفکیک و همچنین از سایت نگهداری سگ های بلاصاحب بازدید کرد.

وی با حضور در سایت اداری سازمان مدیریت پسماند و بازدید از کلیه معاونت ها و کارمندان آن سازمان در جریان نحوه فعالیت و کار در این سازمان قرار گرفتند و در پایان با حضور در جلسه شورای معاونین سازمان ضمن شنیدن گزارشات معاونین، دستوراتی جهت پیشبرد بهتر کار ها را صادر کردند.

نویسنده خبر: روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار