اخبار
 انتشار: 04 دی 1402
   مشاهده: 144

  گزارش برگزاری جلسه کمیته فنی

   جلسه كميته فني  سازمان خدمات موتوري  باحضور مدير عامل  واعضاي كميته فني تشكيل شد.


 به گزارش  اداره ارتباطات  سازمان خدمات موتوری در اين جلسه به برسي روند تعميرات و بازسازي خودرو ها پرداخته شد.


برپایهداین گزارش اعضای اين كميته با بررسي  تعميرات انجام شده و تعیين اولويت  و زمان‌بندي براي برخي تعميرات ضروري بحث وگفتگو كردند  و مقرر گرديد اين كميته نسبت به تهيه برنامه اي مدون بازمانبندي كوتاه مدت براي اموزش رانندگان و پرسنل تعميرگاهي اقدام بكنند.


احمدي معاون إجرائي اين سازمان  همراهي كميته فني و آرائه راهكار هاي مناسب أنها جهت تسريع وبهبود روند كار از تعميرات ساختمان  تعميرگاه به روز رساني و  رآه اندازي برخي واحدهاي ضروري همچون رنگ اميزي برقكاري وهيدروليك سازي  در سازمان به اعضاي كميته فني  گزارشي آرائه داد


در ادامه اسماعيل اخوند شوشتري مدير عامل سازمان. نيز ضمن تشكر از اعضاي اين كميته گفت  امروز بهترين سرمايه نيروهاي جهادي وتلاشگر  اين سازمان هستند كه بصورت شبانه روز در حال آرائه خدمت به شهروندان هستند ايشان افزود با توجه به مطرح شدن بحث اموزش وضرورت در حفظ ونگهداري ماشين الات ما باتوجه به خريد ماشين الات تخصصي اولين خواسته ما ازشركت هاي توليد كننده اموزش اپراتور هاي اين ماشين الات بوده كه در مواردي پرسنل به شركت  سازنده در اراك اعزام و در بسياري از موارد شركت ها تكنسين هاي خود را جهت اموزش پرسنل  به سازمان اعزام نمودندشوشتري گفت رآه اندازي 4دستگاه مكنده بعد سألها توقف در پارگينك اين سازمان حاصل توجه مديريت وبررنامه ريزي مديريت شهرداري ونمونه اي ازتلاش پرسنل اين سازمان است
طاهري معاون مالي اقتصادي  سازمان  وعضو كميته فني ضمن إبراز خرسندي از رو به بهبودي درامد سازمان باتوجه به مجهز شدن سازمان به خودروهاي جديد گفت ما از ابتداي سال جاري نرم افزار تعميرگاهي را در سازمان رآه اندازي كرديم  تابتوانيم إشراف بهتري بر روند تعميرات وتسريع و دقت در تامين قطعات داشته باشيم در پايان جلسه اعضاي كميته فني به همراه مدير عامل از روند تعميرات وبازسازي خودروها بازديد ميداني كردند


نویسنده خبر: سید حسین موسوی
ثبت امتیاز
جستجوی اخبار